Privacy Policy
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์


www.mobilelooper.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซด์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน


  1. เพื่อความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซด์ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ www.mobilelooper.com ได้โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้กับทางเว็บไซด์ หรือหากท่านต้องการรับข่าวสารจากทาง www.mobilelooper.com ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามแบบฟอร์มที่เรากำหนด หรือหากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสารก็สามารถแจ้งทางเว็บไซด์ได้ตามแบบฟอร์มที่เรากำหนดเช่นกัน
  2. ทางเว็บไซด์ www.mobilelooper.com ได้เปิดบริการรับสมัครสมาชิก เพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเว็บไซด์ www.mobilelooper.com ให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่เรากำหนด
  3. ทางเว็บไซด์ www.mobilelooper.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รวมถึงสำรวจสถิติในการวิเคราะห์ ความคิดเห็นและความนิยมในกิจกรรมของเว็บไซด์เท่านั้น อันก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซด์ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้เป็นประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมให้มากที่สุด
  4. ทางเว็บไซด์ www.mobilelooper.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.mobilelooper.com ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกไม่รับข้อมูลใดๆจาก www.mobilelooper.com ได้โดยสามารถแจ้งทางเว็บไซด์ได้ตามแบบฟอร์มที่เรากำหนด
  5. ทางเว็บไซด์ www.mobilelooper.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งท่านควรศึกษาข้อมูลนี้อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการสูงสุด หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ www.mobilelooper.com สามารถแจ้งทางเว็บไซด์ได้ตามแบบฟอร์มที่เรากำหนด ซึ่ง www.mobilelooper.com ยินดีรับฟังข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมทั้งหลายทั้งมวล และนำไปปรับปรุงให้ก่อเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับ www.mobilelooper.com ต่อไป


ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมขม website : www.mobilelooper.com

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา