ทาง Apple ได้มีการเปิดให้ช่างภาพส่งภาพที่ถ่ายจาก iPhone 11, 11Pro และ 11 Pro Max ในโหมดกลางคืนเข้ามาประกวด ซึ่งในเวลานี้ทาง Apple ได้มีการประกาศผู้ชนะทั้ง 6 ภาพ ซึ่งทั้งหกภาพจะถูกจัดแสดงอยู่ใน apple.com กับ Instagram ของ Apple และบิลบอร์ดของ Apple ทั่วโลกครับ เกริ่นมานานแล้วเราไปดูภาพของผู้ชนะกันดีกว่าครับ 


Konstantin Chalabov จาก Moscow ประเทศ Russia ถ่ายด้วย iPhone 11 Pro 


Andrei Manuilov จาก Moscow ประเทศ Russia ถ่ายด้วย iPhone 11 Pro Max 


Mitsun Soni จาก Mumbai Maharashta ประเทศ India ถ่ายด้วย iPhone 11 Pro 


Ruben P. Bescos จาก Pamplona Navarra ประเทศ Spain ถ่ายด้วย iPhone 11 Pro Max 


Rustam Shagimordanov จาก Moscow ประเทศ Russia ถ่ายด้วย iPhone 11 


Yu "Eric" Zhang จาก Beijing ประเทศ จีน ถ่ายด้วย iPhone 11 Pro Max